Go Trade Forex

Chỉ số

Sản phẩm đặc biệt của thị trường ngoại hối, cho phép phân tích và đánh giá thị trường. Tự nó sẽ đại diện cho giá trị của một nhóm cổ phiếu từ một quốc gia, và cho thấy sự biểu diễn tổng thể, hiện tại và lịch sử của một chỉ số chứng khoán cụ thể.

Tính chất chỉ số chứng khoán

ĐẶC ĐIỂM

Chỉ số thị trường chứng khoán (Stock Index) đại diện cho một quốc gia, một nhóm cổ phiếu hoặc một lĩnh vực kinh tế. Vì thế, khi chỉ số index Nasdaq tăng/giảm, thì giá trị trung bình của tất cả cổ phiếu trong Nasdaq cũng tăng hoặc giảm. Giá chỉ số chứng khoán tăng thì giá trị trung bình của chỉ số tăng và ngược lại giá chỉ số chứng khoán giảm thì giá trị trung bình của chỉ số giảm.

Thông thường các trader chơi forex ở Việt Nam rất ít thông tin về chỉ số chứng khoán và không phải ai cũng biết cách giao dịch chúng.

Chỉ số chứng khoán nổi bật nhất

ƯU ĐIỂM

ưu điểm chỉ số chứng khoán
nhược điểm chỉ số chứng khoán

Tham gia đầu tư vào chỉ số chứng khoán cần nghĩ kỹ

Nhược điểm

Các chỉ số chứng khoán cũng có một số nhược điểm sau đây:

Chỉ số chứng khoán và đầu tư cổ phiếu đơn thuần

ĐIỂM KHÁC

chỉ số chứng khoán nổi bật của Mỹ và châu Âu

Chơi forex ở Việt Nam có những chỉ số chứng khoán nào?

Chỉ số chứng khoán nổi bật

Các chỉ số chứng khoán hàng đầu hiện nay đáng để bạn tham khảo:

  • DJ30 – Chỉ số chứng khoán trung bình công nghiệp Dow Jones
  • SP500 – Chỉ số thị trường chứng khoán Standard and Poor’s
  • NQ100 – Chỉ số giao dịch chứng khoán Nasdaq
  • Chỉ số index thế giới của Anh – FTSE 100
  • Chỉ số chứng khoán Đức – DAX 30
  • Chỉ số thị trường chứng khoán Pháp – CAC 40